VÄLKOMMEN TILL RIDDARHUSET

Riddarhuset är benämningen på såväl den samlingslokal för adeln i Gamla stan i Stockholm, som den institution som Ridderskapet och adeln utgör.

 

ÖPPETTIDER - VISNINGAR

BOKNING

STIPENDIER O UNDERSTÖD

FÖRSÄLJNING

KONSERTER 2014

SOMMARUTSTÄLLNING 2014 2 juni - 30 sep "AXEL OXENSTIERNA och GUSTAV II ADOLF"

 

 

KONTAKT

Växel: 08-7233990

Riddarhuskanslist (a
dministration, kapitations-
ärenden, uthyrning av festvåning):
  08-7233991
Riddarhusfiskal (stipendier o understöd):
 
08-7233993
Riddarhusgenealog:
  08-7233995
Riddarhusamanuens (bibliotek, stamtavlor):
  08-7233997
Kalenderredaktör (Adelskalender):
  08-7233996
Riddarhusintendent (visningar):
  08-7233999
Riddarhussekreteraren:
  08-7233998
Källarmästare:
  0762-363404

RH framsida

RIDDARHUSET ÄR ÖPPET FÖR VISNING
HELGFRI MÅNDAG TILL FREDAG 11.30-12.30

STÄNGT FÖR VISNING: 22 okt, 23 okt, 12 dec

 

 

 Nyhet 2014. Magnetbilder (5x8cm).

magnetbilder

 

ADELSKALENDER 2013 ÄLDRE SVENSKA FRÄLSESLÄKTER,
DEL II, HÄFTE 2
 
 Omslag Adelskalendern 2013  framsida ASFII2
   

ÄSF II:2, den sista delen av bokverket som började utges av Riddarhusdirektionen 1957, finns nu till beställning. Häftet innehåller fyra artiklar (Bergkvaraätten, Bese, Bralsthorp och Bylow) alla författade av fil. dr Hans Gillingstam. Dessutom finns ett ort- och personregister som omfattar alla fem häften. Redaktör för ÄSF II:2 är fil. lic. Lars-Olof Skoglund. Hft 237 sidor, 300:- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.