VÄLKOMMEN TILL RIDDARHUSET

Riddarhuset är benämningen på såväl den samlingslokal för adeln i Gamla stan i Stockholm, som den institution som Ridderskapet och adeln utgör.

 

ÖPPETTIDER - VISNINGAR

BOKNING

STIPENDIER O UNDERSTÖD

FÖRSÄLJNING

EVENEMANG 2015

ADELSKALENDERN 2016

KORREKTURSVAR ADELSKALENDERN

 

 

Riddarhusets hemsida har varit i bruk sedan 2002. En ny utvecklad webbplats kommer att lanseras här i juni 2015.

RH framsida

RIDDARHUSET ÄR ÖPPET FÖR VISNING
HELGFRI MÅNDAG TILL FREDAG 11.00-12.00

RIDDARHUSET ÄR STÄNGT 18-19 JUNI

 

KONTAKT

Växel: 08-7233990

Riddarhuskanslist (administration, kapitations-
ärenden, uthyrning av festvåning):
  08-7233991
Riddarhusfiskal (stipendier o understöd):
 
08-7233993
Riddarhusgenealog (stamtavlor, arkiv):
  08-7233995
Riddarhusamanuens (bibliotek, stamtavlor):
  08-7233997
Kalenderredaktör (Adelskalender):
  08-7233996
Riddarhusintendent (visningar):
  08-7233999

Källarmästare:
  0762-363404